27/11/2018PICTURES, RHYTHM AND RHYMESPresentació del llibre: Contando olasSESSIÓ D'ACOLLIDA - 1a part