Calendari Fiscal.
Impost
Periode de pagament voluntari
Més informació
Inici
Límit
Taxa Parades Mercats Ambulants - 1r semestre -
03/01/2018
05/04/2018
Ordenança fiscal núm. 19
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
03/01/2018
05/04/2018
Ordenança fiscal núm. 2
Impost sobre béns immobles urbans -1a fracció - domiciliats
05/02/2018
05/02/2018
Ordenança fiscal núm. 4
Taxa ocupació via pública taules i cadires - anual- 1a fracció-domiciliats-
05/02/2018
05/02/2018
Ordenança fiscal núm. 16
Impost sobre béns immobles urbans- No domiciliats
05/02/2018
07/05/2018
Ordenança fiscal núm. 4
Taxa per les entra des de vehícles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena GUALS- 1a fracció - domiciliats
05/02/2018
05/02/2018
Ordenança fiscal núm. 10
Taxa per les entrades de vehícles a través de les voreres i les reserves de via públ- No domiciliats
05/02/2018
07/05/2018
Ordenança fiscal núm. 10
Taxa ocupació via pública taules i cadires - temporada- 1a fracció - domiciliats-
05/02/2018
05/02/2018
Ordenança fiscal núm. 16
Taxa ocupació via pública taules i cadires - Anual- No domiciliats-
05/15/2018
07/17/2018
Ordenança fiscal núm. 16
Taxa ocupació via pública taules i cadires - temporada- No domiciliats-
05/15/2018
07/17/2018
Ordenança fiscal núm. 16
Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció - domiciliats
07/02/2018
07/02/2018
Ordenança fiscal núm. 4
Taxa per les entrades de vehícles a través de les voreres i les reserves de via pública- 2a fracció- domiciliats -
07/02/2018
07/02/2018
Ordenança fiscal núm. 10
Taxa ocupació via pública taules i cadires - anual- 2a fracció-domiciliats-
07/02/2018
07/02/2018
Ordenança fiscal núm. 16
Taxa Parades Mercat Ambulant - 2n semestre -
09/03/2018
11/05/2018
Ordenança fiscal núm. 19
Impost sobre béns immobles-rústics
09/03/2018
11/05/2018
Ordenança fiscal núm. 4
Impost sobre activitats econòmiques - IAE
09/17/2018
11/19/2018
Ordenança fiscal núm. 13
Taxa per les entra des de vehícles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena GUALS -3a fracció- domiciliats
10/01/2018
10/01/2018
Ordenança fiscal núm. 10
Taxa ocupació via pública taules i cadires - temporada- 2a fracció-domiciliats-
10/01/2018
10/01/2018
Ordenança fiscal núm. 16
Taxa ocupació via pública taules i cadires - anual - 3a fracció-domiciliats-
10/01/2018
10/01/2018
Ordenança fiscal núm. 16
Impost sobre béns immobles urbans - 3a fracció - domiciliats
10/01/2018
10/01/2018
Ordenança fiscal núm. 4
Impost sobre béns immobles urbans - 4a fracció - domiciliats -
12/03/2018
12/03/2018
Ordenança fiscal núm. 4
Taxa per les entra des de vehícles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena GUALS- 4a fracció- domiciliats-
12/03/2018
12/03/2018
Ordenança fiscal núm. 4


ENTITATS FINANCERES COL.LABORADORES DE RECAPTACIÓ

- Banc Sabadell

- Banco Popular
- Banco Santander

- BANKIA
- Caixers automàtics de la Caixa.
Com es pot efectuar el pagament:

Llocs i Mitjans de Pagament amb document cobratori:

* Entitats financeres col.laboradores. Presencialment, a qualsevol oficina de les entitats financeres col.laboradores esmentades.
* Caixers automàtics.
En els caixers amb lector de codi de barres. El darrer dia per al pagament,
aquest sistema només serà possible durant l'horari d'atenció al públic de l'oficina bancària de què es tracti.

* Telefònicament.
Mitjançant targeta bancària, al telèfon 932 029 802
* Internet
. Mitjançant targeta bancària, o banca online a l'adreça http://orgt.diba.cat
* Telèfon mòbil. A l'adreça d'internet orgt.mobi, amb qualsevol targeta bancària.
(El darrer dia per al pagament no es garanteix la disponibilitat dels sistemes no presencials desprès de les 14 hores

Per domiciliar el pagament:


- Al web
http://www.orgt.diba.cat
- Presencialment a qualsevol Oficina de l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona

a Esplugues de Llobregat: Plaça Santa Magdalena núm. 11

- Per correu a l'Organisme de Gestió Tributària. Plaça Santa Magdalena núm. 11 08950- Esplugues de Llobregat.

- A l'entitat bancària o d'estalvi on es vulgui domiciliar el pagament (caldrà aportar avis de pagament)

- Mitjançant fax, a l'Organisme de Gestió Tributària (Fax. núm. 93.411.78.5
1)
- Per telèfon al núm. 9
32 029 802

* Per a més informació i requisits de les domiciliacions consultar l'adreça
http://orgt.diba.cat

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTARIA
(INFORMACIÓ DE CONTACTE)

Adreça: Pça Santa Magdalena, 11

08950-ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Tf 934729181

Horari d'atenció al contribuent: De dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h.
email:
orgt.esplugues@diba.cat

Telèfon d'atenció al contribuent

932 029 802

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:30

De dilluns a dijous de 15:30 a 17:45

Divendres fins 14:45